Drobečková navigace

Úvod > Naše služby

Naše služby

Ceník služeb 2023

Na základě rozhovoru s klientem je individuálně naplánován plán pomoci, díky kterému může každý den prožít plnohodnotně a smysluplně. Jedná se především o ZÁKLADNÍ ČINNOSTI spojené s běžnou údržbou a úklidem domácnosti, pomoc v oblasti péče o vlastní osobu, pomoc při zajišťování stravy a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Tyto základní činnosti jsou uživateli nabízeny podle ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Pečovatelská služba Pastviny nabízí i služby FAKULTATIVNÍ – jsou to služby, které jsou poskytovány nad rámec Zákona o sociálních službách. Jedná se o služby, jejichž smyslem je zvýšit životní standard uživatele. Fakultativní činnosti jsou vždy za úhradu, dle platného ceníku poskytovatele. Tyto služby nemohou být hrazeny z příspěvku na péči, ale výhradně z jiných příjmů uživatele. Poskytování fakultativních služeb nesmí být dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách pro poskytovatele ziskové. Fakultativní úkon může být PS poskytnut pouze v případě, že klient nemá jinou možnost, jak si požadovaný úkon zajistit, v případě dohody mezi uživatelem a pečovatelkou a v případě volné časové kapacity služby. Fakultativní úkon může být poskytnut pouze uživateli, který má uzavřenou platnou Smlouvu o poskytování sociálních služeb s PS Pastviny.

Služba se poskytuje v domácnosti osob

Služba se poskytuje za úhradu (Bez úhrady se poskytuje účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let).